Soppoliser anställs i Skaraborg

Nedskräpningen på återvinningsstationerna är ett växande problem i Skaraborg. Ett sätt att lösa problemen kan vara att anställa så kallade sopspioner eller soppoliser. - Vi ser vår chans att utnyttja det på några av våra stationer, säger miljöingenjör Inger Furhoff på Skövde kommun.
Kommunförbundets Avfallshantering Östra Skaraborg tar nu hjälp av organisationen Förpackningsinsamlingen för att komma till rätta med nedskräpningen. På återvinningsstationerna i bland annat Skövde slängs nu inte bara tidningspapper, kartonger, glas, metallburkar och plast utan också TV-apparater med mera. En av de lösningar som nu diskuteras är att anställa pensionerade poliser, som så kallade sopspioner eller sopspanare. Enligt Förpackningsinsamlingens regionchef Torsten Bill handlar det om att videofilma dem som skräpar ner systematiskt. - Vi vill samla bevis så vi kan stämma dem inför domstol.