Tidaholm tvingas riva 50 lägenheter

Det krisande kommunala bostadsbolaget i Tidaholm kommer att riva hyreshus för att försöka lösa sina ekonomiska problem. - Vi får flytta över hyresgästerna i guldstol till andra fastigheter, säger kommunalrådet Per-Olof Graaf (s) i Tidaholm.
Det kommunala bostadsbolagets ekonomi har hittills kostat skattebetalarna i Tidaholm 20 miljoner kronor. Att få bolaget på fötter igen beräknas kosta kommunen ytterligare 54 miljoner. Sju miljoner av dessa ges i bidrag från statliga Bostadsdelegationen, den så kallade Bostadsakuten. Det handlar om att kommunen tar över bostadslånen för de cirka 100 lägenheter, som står tomma. En del av överskottslägenheterna byggs om till annan kommunal verksamhet, en del säljs till turistande norrmän och ett 50-tal kommer att rivas. Det betyder att hyresgäster måste vräkas och flytta till andra fastigheter i kommunen. - Det är som en planerad konkurs, förklarar P-O Graaf.