Fiskeriverket vill öka utsläppen i Vättern

Fosforhalten i Vättern har sjunkit till så låga nivåer att det är skadligt för livet i sjön. Det dramatiska utspelet gör Fiskeriverket i dag. Nu kräver verket att de kommunala reningsverken runt sjön ökar utsläppen av näringsrikt fosfor. - En för låg fosforhalt i sjön är lika skadlig för den biologiska mångfalden i sjön som en hög, förklarar Per Nyberg på Fiskeriverket.
Fiskeriverket föreslår alltså i dag att utsläppen av fosfor i Vättern ökas. Förslaget är mycket kontroversiellt eftersom reningsverken runt sjön sedan 70-talet gjort allt för att minska fosforutsläppen från bland annat tvättmedel. Fosfor bidrar till övergödning och kan till exempel kan orsaka stora blomningar av giftalger. Men reningsverkens effektivitet har istället för övergödning lett till att Vättern blivit för näringsfattig. Mindre algtillväxt ger i förlängningen mindre och sämre fisk, med lägre fångster för yrkesfiskarna som följd. - Vi får anpassa fisket så vi inte utarmar fiskebeståndet, säger Per Nyberg.