Båtmotorer skadar fiskyngel

Avgaser från båtmotorer skadar fiskynglen i dom svenska vattnen. Det visar en undersökning som Institutet för tillämpad miljöforskning vid Stockholms Universitet gjort, på uppdrag av Sjöfartsverket och Naturvårdsverket.
Enligt Lennart Balk, en av forskarna, rör det sig om omkring 15 000 ton oförbrända drivmedel och andra kolväten som årligen släpps ut i dom svenska vattnen. Forskare föreslår nu att delar av den svenska skärgården och sjömiljön borde fridlysas från bensindrivna båtmotorer.