P4-kaserner blir kulturminne

Kasernerna vid regementet P4 i Skövde har i dag blivit förklarat som byggnadsminne. Det har regeringen beslutat.
Anledningen till att området har blivit upphöjt till byggnadsminne är att det har ett högt autenticitetsvärde, och att området är komplett och väl bevarat.