Tidaholm förebild i Försäkringskassans förändringsarbete

Efter beskedet att Försäkringskassan ska lägga ner kontor över hela landet lovar nu myndighetens generaldirektör att alla kommuner i Skaraborg kommer ha ett kontor - men på de flesta ställen kommer det kommer inte se ut som idag. Istället kan Tidaholms modell bli förebilden.

Försäkringskassan ska lägga ner de flesta av sina egna kontor för att spara pengar, och istället vill man ha sina kontor i andra myndigheters lokaler. Förändringarna ska vara klara till 2008.

I Tidaholm finns ett samverkancenter med försäkringskassan, arbetsförmedlingen och skatteverket. Och den modellen kan bli förebilden när nu Försäkringskassan ska moderniseras och effektiviseras.

- Myndigheterna går samman, medborgarna får en kontakt istället för flera, och man har möjlighet att ha kontor på flera ställen än vad man annars skulle kunna ha, säger Curt Malmborg som är generaldirektör för Försäkringskassan.

Han lovar nu att det kommer finnas kontor i alla kommun i Skaraborg, under förutsättningen att Försäkringskassan kan samverka med andra myndigheter.

En annan förändring är att fler ärenden ska kunna skötas av kunderna själva via telefon eller Internet.