Varachefer riskerar att gå in i väggen menar Arbetsmiljöverket

Cheferna inom äldre- och handikappomsorg i Vara har för stort ansvarsområde och riskerar att drabbas av utbrändhet. Det menar Arbetsmiljöverket som kritiserar Vara kommun efter en inspektion i höst.

Marita Svensson är en av cheferna Arbetsmiljöverket syftar på. Hon är enhetschef på Stenkilsgården i Levene och har ansvar för hemtjänst, dagverksamhet, serviceboende och två demensavdelningar.

- Jag kan känna ibland att jag har svårt att hinna med demensavdelningarna eftersom hemtjänsten och serviceboendet tar väldigt stor tid, säger Marita Svensson.

Det här är en typisk bild av enhetschefernas arbetssituation i Vara - flera olika avdelningar där vårdtagarnas behov varierar starkt.

Enhetschefen har både stort personal- och patientansvar, och dessutom därmed tillhörande pappersarbete med såväl patientdokumentation som rent personaladministrativa funktioner.

Det här är en grundbult i Varas vårdorganisation. Man har prioriterat en platt organisation med korta beslutsvägar och minimal byråkrati. Men då får inte cheferna fallera - för då faller allt.

Arbetsmiljöverket är alltså kritiskt och socialchefen Jane Johansson håller med, med invändningen att ett reformarbete redan har inletts.

- På vissa enheter har man kanske för många olika typer av verksamheter, säger hon.

Men man kommer inte att överge hur verksamheten är organiserad.

- Vi tror på den platta organisationen: Att chefen har fullt mandat för sin egen enhet, säger Jane Johansson.