Patient med misstänkt hjärtinfarkt fick åka omväg

Socialstyrelsen kritiserar en ambulanssjuksköterska vid Skaraborgs sjukhus. Detta sedan sjuksköterskan tagit med en patient med misstänkt hjärtinfarkt till ambulansstationen för personalbyte istället för till akuten.

Ambulanssjuksköterskan ansåg inte att patienten var i akut behov av vård. Patienten fick inga skador till följd av händelsen men att byta personal mitt under pågående trasport strider mot reglerna, säger Socialstyrelsen som dock inte vidtar några andra åtgärder än den skriftliga kritiken mot ambulanssjuksköterskan.