Färre älgar till årets älgjakt

Länsstyrelsen har dragit upp ramarna inför höstens älgjakt, och eftersom älgstammen har minskat sänks också älgtilldelningen.
Siffrorna grundar sig på bedömningar gjorda av bland andra jägare och skogs- och markägare, där hänsyn tas till förra årets avskjutning, skogsskador och rapporter från trafikolyckor där älgar varit inblandade. Vara och Götene är dom två områden i länet där stammen minskat mest. Därför sänks tilldelningen med 22 procent i Vara, och med 14 procent i Götene.