Skara vill inte ha mineralbrytare i sin kommun

Kommunstyrelsen i Skara vill inte se någon sökning efter mineraler i kommunen. Kommunstyrelsen skriver i ett yttrande till Bergsstaten bland annat att de aktuella ansökningarna är undermåliga och ofullständiga. Man skriver också att de aktuella områdena har mycket stora natur och kulturvärden. Dessutom pekar man på att platåbergen är väldigt föroreningskänsliga.