Ny kostym för T2 i Skövde

Regementet T2 i Skövde genomgår stora förändringar. Om en dryg månad får regementet en ny inriktning och ett nytt namn.

Den nya inriktningen innebär att T2 får ta över fler uppgifter. Bland annat flyttas en utbildning för officerare från Halmstad till Skövde. 

T2 får ansvaret för att utbilda fler, bland annat mc-förare och förare till bärningsfordon. Det är också T2 som ska utveckla hela försvarsmaktens materiel samt vara de som stödjer både armen, flygvapnet och marinen med materiel, varor och tjänster.

- Det kommer ta tid innan allt är genomfört. Kanske är vi klara först under 2009, säger Överste Krister Edvardsson, chef för Trängregementet i Skövde.

Den nya inriktningen innebär också ett antal nya jobb på regementet. Till att börja med ett 15-tal tjänster.

Inom kort väntas regeringen också ta beslutet att T2 inte ska heta T2 längre. Från och med nyår är namnet Trängregementet.
- Det är för att markera förändringen, men också för att det faktiskt inte finns varken T1, T3 eller något annat trängregemente kvar, säger Krister Edvardsson.