Översvämning gick inte att undvika

- Det går inte att förutse den typen av översvämningar som ett antal villäagare i Dälderna i Skövde råkade ut för igår, det säger Anna Olausson som är miljö- och hälsoskyddsinspektör.

Villaägarna fick sina trädgårdar översvämmade när ett borrhål för bergvärme började spruta vatten. Detta när grannen något kvarter bort började borra i sin trädgård.

Anna Olausson säger att det hela berodde på hur berggrunden är beskaffad.
- Det är sprickor i kalkstenen som gör att det blir fickor.

- Det vore oerhört kostsamt att försöka förutse sådana här händelser. Istället får vi försöka lösa problemen när de uppstår.

Borrningarna avbryts, sprickan tätas och borrföretaget får sanera villägarnas trädgårdar.