Just nu

Lönehöjningar ska lösa läkarbristen

I Vara, Falköping och Tidaholm råder det brist på läkare. Även på andra håll i Skaraborg räcker inte läkarna till.
För att locka nya läkare till Skaraborg ska en läkare här tjäna bättre än en i till exempel Göteborg.
– Det är klart bättre att ha högre löner än att vara beroende av stafettläkare, säger Bengt Andersson (c), ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden i västra Skaraborg.

När regionen bildades var lönenivån klart lägre i Skaraborg jämfört med exempelvis Göteborg. Successivt har nivån justerats, men fortfarande är lönerna inte tillräckligt höga för att attrahera tillräckligt många läkare till vårt område. Det vill politikerna ändra på, till att börja med genom att höja lönerna för läkare som är i slutfasen av sin utbildning och gör praktik:  

– Som ST-läkare ska man tjäna mer i Skaraborg än om man väljer en plats i Göteborgsområdet, säger Bengt Andersson.

Allmänläkarna ska också få lönelyft. Det är den kategorin läkare som bristen är störst på i Skaraborg.

– Vi måste använda penningmedlet även för de etablerade. Vi måste ju hänga med för att vara konkurrenskraftiga.

I nuläget löser läkarbristen genom att ta in stafettläkare, eller genom att temporärt flytta över läkare från en ort till en annan. Att ta in stafettläkare är bra när det inte finns några andra möjligheter, säger Bengt Andersson, men han säger att det är bättre att man betalar sin egen personal mer.

Läs också: