Enheter på KSS prisade

På torsdagen delades två priser ut till enheter på Kärnsjukhuset i Skövde. Det handlar om årets kvalitets- och förbättringspris vid Skaraborgs sjukhus. Prissumman för kvalitetspriset är på 50 000 kronor och 25 000 för förbättringspriset. Det är främst nytänkande och dokumenterad patientnytta som belönas.

Hem HD-teamet på Dialysmottagningen tilldelades kvalitetspriset för sitt arbete med att ge dialyspatienter möjlighet att styra sin bloddialys själva i hemmet, vilket bidrar till en ökad livskvalitet för patienten.

Och operationsplaneringsenheten på kvinnokliniken tilldelades förbättringspriset för sin idé att på telefon besvara oroliga patienters frågor inför en operation, och på så sätt förbättra omhändertagandet och öka tryggheten.