140 elevers betyg hotades sedan väska stulits

En väska, vars innehåll är avgörande för 140 gymnasieelevers kommande betyg, har stulits i Skövde. Det var under ett träningspass på Arena Skövde som Lars Järnstedt, lärare på Västerhöjdsgymnasiet, blev bestulen på sina bilnycklar. Tjuvarna stal inte bilen, men väl väskan med det för Lars Järnstedt och hans elever så värdefulla innehållet. Till lättnad för Lars Järnstedt och hans elever hade väskan på fredagseftermiddagen kommit till rätta.

När Lars Järnstedt kom till bilen efter träningspasset upptäckte han att bilnycklarna var stulna men bilen stod kvar.

Däremot hade tjuvar sökt igenom bilen och tagit med sej en stor svart väska där han förvarade papper och pärmar från jobbet. Där fanns mängder av uppgifter om 140 gymnasieelevers arbete den senaste terminen.

Nu hoppas han att tjuven eller tjuvarna väljer att lämna tillbaks väskan anonymt utanför Arenan. För utan väskan och innehållet blir det svårt för honom att göra en rättvis bedömning av elevernas arbete, säger han.

- På något sätt så måste vi ju försöka rekonstruera vad eleverna gjort,  men det är ju bara att försöka gå på minnet. Eleverna är ju dom som bli mest förtvivlade naturligtvis, om man nu kan bli mer förtvivlad än det jag är, säger Lars Järnstedt.