Ungdomshem öppnas utanför Falköping

I dag öppnas det nya ungdomshemmet Holmängen i Gudhem utanför Falköping. Här ska unga tonårsbrottslingar få vård, så de kan komma tillbaka till ett normalt liv i samhället. Det nya ungdomshemmet ska råda bot på platsbristen på behandlingshemmen.
Holmängen tar hand om unga brottslingar, som enligt beslut i domstol ska vårdas och utbildas så de kan komma tillbaka till samhället. Det här nya hemmet ska avhjälpa en del av den platsbrist som finns. En kombination av nya lagar och kommunala besparingar har gjort att köerna till ungdomshemmen vuxit. Väntetiden på en plats kan förvärra ungdomarnas problem i form av missbruk, kriminalitet eller psykiska problem.