Marbodal satsar på kurser för anställda

Träindustrin har landets farligaste arbetsplatser enligt statistiken.
På kökstillverkaren Marbodal i Tidaholm genomgår nu samtliga 440 fabriksarbetare en arbetsmiljöutbildning för att minska olyckorna.
Dessutom satsar företaget på studiecirklar för de anställda.

Det var 2004 som skogs- och träfacket skrev på ett avtal med bolagsledningen för Marbodal om en arbetsmiljöutbildning på betald arbetstid.

- Vår bransch är den farligaste inom hela LO med flest olyckor och arbetsskador. För att förebygga så att vi är friska och hela när vi går i pension så går alla den här kursen, säger Claes Schoultz som är studieorganisatör på Marbodal.

Samtliga 440 kollektivanställda ska fram till slutet av mars nästa år ha gått den 14 timmar långa studiecirkeln där de bland annat får lära sig vad arbetsmiljölagen säger, hur de ska rapportera tillbud och hantera kemikalier.

Claes Schoultz säger att arbetet med att förebygga olyckor redan har gett resultat:

- Tidigare var det ett helt papper med tillbud och sånt, men i den senaste rapporten var det bara en person som varit inblandad i en arbetsplatsolycka.

På Marbodal finns en tradition av kurser och studiecirklar. Förutom arbetsmiljökursen kommer nästan alla 440 fabriksarbetare att gå en studiecirkel, ofta på betald arbetstid.

Träarbetaren Ingrid Andersson har ett drygt år kvar till pensionen och har gått en kurs i hur det blir efter att hon gått i pension:

– Jag tyckte att det kunde vara intressant att veta vad som väntar mig rent ekonomiskt, till exempel. Jag tycker att jag fått bra svar, säger hon.

80 procent av de kollektivanställda kommer att gå i en av de 30 studiecirklarna på företaget. Det handlar om bland annat om kurser i data, friskvård, arbetsmiljö, facklig grundkurs och konflikthantering.
 Fler av studiecirklarna bekostas helt eller delvis av företaget, och sker på betald arbetstid.

- Arbetsgivaren tycker att det är bra med kunniga medarbetare och om vi bara planerar kurserna så att inte alla går samtidigt och så vidare så brukar det gå bra, säger Claes Schoultz.