Allt fler unga mår dåligt

Allt fler ungdomar i Skara remitteras till barn- och ungdomspsykiatrin för vård. Från andra skaraborgska kommuner kommer liknande larmsignaler om hur ungas ohälsa ökar och kostar kommunerna miljoner.

- Vi märker att fler elever mår dåligt i skolan, man skolkar eller är ”frånvarande” på andra sätt, säger skolsköterskan Lena kälström i Skara.

Lena Kälström har jobbat många år som skolsköterska och hon märker en tydlig skillnad när det gäller barnens psykiska hälsa idag jämfört med tidigare. Varje vecka pratar hon och kuratorn med barn som mår dåligt, så dåligt att de behöver psykiatrrisk hjälp.

- Det händer att barn ordineras mediciner, men Oftast blir det samtalsterapi där hela familjen involveras.

Mönstret med psykisk ohälsa bland unga märks tydligt i kommunernas budget runt om i Skaraborg. I exempelvis  Skara kommun spricker individ- och familjeosmorgens budget bland annat på grund av tvångsomhändertaganden.

- Vi har räknat med att ha cirka 7 barn tvångsplacerade, nu har vi 12. Årskostnaden för en placering av ett barn ligger på mer än en miljon kronor per barn och år, säger Erik Kvarndal som är centerpartist och ordförande i nämnden.

Inom många kommuner hotar besparingar för att klara kostnaderna. Men inom skolan i Skara gör man tvärtom och satsar mer resurser för att förebygga ohälsa.

- Det behövs både fler skolsköterskor och kuratorer i Skaras skolor och det blir det nu, säger Lena kälström.