Lotten kan avgöra vem som styr Mariestad framöver

I kväll ska Mariestads kommunfullmäktige utse vilka som ska styra kommunen, men fortfarande är den politiska låsningen total.

- Läget är förtvivlat, vi hade hoppat på en överrenskommelse med de borgerliga partierna, säger socialdemokraten Yngve Johansson.

Mariestad är just nu det demokratiska sorgebarnet bland Skaraborgs kommuner. Fortfarande 10 veckor efter valet så har inte väljarna fått besked om hur och vem som ska ha det yttersta politiska ansvaret.

Orsaken är förstås att Sverigedemokraterna vann ett enda mandat, utan att ens ställa upp i valet, och att rösterna i övrigt fördelade sig så att det står 24 - 24 mellan vänsterblocket å ena sidan och de borgerliga inklusive Mariestadspartiet å den andra.

Och ikväll är risken/möjligheten uppenbar att det blir Sverigedemokraten som bestämmer - eller lotten.

- Vi vet ju inte vem som kommer sitta på Sverigedemokraternas stol i kväll och först då kan vi ta ställning till hur vi ska hantera det, säger moderate Sten Bergheden.

- Jag hoppas ändå att det är kloka människor som kommer sitta i fullmäktige och ta sitt snsvar för Mariestads bästa.