Vårdare på fängelset i Tidaholm JO-anmäler hot mot fånge

En vårdare anställd på Tidaholmsanstalten har anmält fängelset till Justitieombudsmannen, JO.
Vårdaren vill att det utreds om en intagen blivit utsatt för sådana hot på fängelset, att han begärt att bli satt på isoleringen.

Vårdaren har gjort sin anmälan till JO anonymt.

I anmälan berättar han eller hon om en fånge som kom till Tidaholmsanstalten dömd för våldtäkt mot en man.

Vårdaren jobbar inte själv på avdelningen, men skriver i sin anmälan att fången först blev placerad på isoleringen, men att han sedan flyttades till en av anstaltens normalavdelningar.

Det var där som problemen började och blev outhärdliga. Så snart det blev känt vad fången var dömd för blev han hotad av andra intagna. Hoten upplevdes så allvarliga att han frivilligt sökte om att få flytta tillbaka till isoleringen.

Anna Eleblad på JO säger till SR Skaraborg att en utredning har inletts för att ta reda på vilken fånge det handlar om för att ta del av hans personakt.