Bättre larm hade begränsat brand

Helgens brand på äldreboendet Amnegården i Gullspång hade kunnat upptäckas tidigare om man haft ett automatiskt brandlarm i lägenheten som började brinna. Men Räddningstjänsten ställer inga krav på automatlarm.
På andra institutioner är det obligatoriskt med ett brandlarm som är kopplat direkt till Räddningstjänsten, men eftersom det boende som brann i helgen räknas som egna lägenheter finns det inga sådana krav. Dessutom var det när lägenheterna byggdes tänkt att de skulle hysa patienter med mindre vårdbehov än vad som är fallet idag. Vid branden på Amnegården i lördags kväll skadades en kvinna allvarligt, men inte livshotande. Ytterligare tre personer fördes till sjukhus med lättare skador. Totalt fick 30 boende evakueras.