Byggmästare vill bygga ny stadsdel vid Simsjön

Skövde kan få en helt ny stadsdel med uppåt 10 000 invånare på bergsplatån runt Simsjön.
Det är byggmästare Arne Lorentzon, som köpt över 200 hektar mark på båda sidor om sjön för att kunna bygga villor, radhus och kedjehus här.

Lorentzon vill i och med sina stora byggplaner att Skövde kommun ska kunna öka sin befolkning med flera tusen invånare de kommande åren.

– Befolkningstillväxten i Skövde hämmas just nu av bristen på villatomter, säger Arne Lorentzon.