Sämre vatten i ån Tidan genom Tidaholm

Flera badplatser vid Tidan i Tidaholms kommun har i sommar klassats som farliga att bada på. Försämringen är stor jämfört med förra året. - Det är första gången vi behövt sätta ut skyltar med "badning förbjuden", säger miljö- och hälsoskyddsinspektör Dag Fredriksson i Tidaholms kommun.
Tidaholms kommun har målet att vattenkvaliteten i Tidan genom Tidaholm inte ska försämras. Därför kontrollerar Tidans Vattenvårdsförbund regelbundet kvaliteten vid kommungränsen. Enligt Dag Fredriksson kan den varma sommaren ha bidragit till den sämre vattenkvaliteten. Vattnet har ofta stått stilla och störtskurar med regn har bidraget till att föroreningar hamnat i Tidan. - I allmänhet är vi inte oroliga men vi måste försöka ta reda på varför Tidans vatten blivit sämre, säger Dag Fredriksson.