Dyrare tandvård nästa år

Priserna för vuxna inom folktandvården höjs från den 1 januari.
Regionfullmäktige beslutade på tisdagen om en generall höjning med 2,7 procent. Dessutom ska en del prisförändringar göras av specifika åtgärder.