Socialnämndens budget splittrar partierna i Töreboda

Socialnämndens budget i Töreboda splittrar partierna i kommunen.
Hela socialnämnden - oavsett partitillhörighet - vill att sparkravet ska mildras, men majoriteten av politikerna i kommunfullmäktige vill att besparingar på fyra miljoner kronor ska genomföras trots risk för svåra konsekvenser.

Besparingarna inom socialnämndens område kan slå hårt mot både äldrevård och vård av ungdomar som mår psykiskt dåligt.

För de äldre kan frukosthjälpen senareläggas till lunch, och städning och hjälp med dusch försvinner.

För ungdomar som mår dålig kan den förebyggande öppenvården, där ett stort antal barn idag får hjälp, försvinna helt.

En enig socialnämnd föreslog att stora delar av sparkravet skulle tas bort, men majoriteten av politikerna håller fast vid att besparingen ska genomföras.

Socialdemokraten och det tillträdande kommunalrådet Lars-Åke Bergman tror att det går att spara även inom socialnämden.

- Vi har under ett antal år tillbaka lagt ytterligare miljoner till socialnämnden år efter år efter år. Någon gång måste man sätta ner foten och tala om att nu måste vi klara ut den här budgeten utan att komma in med extrapengar, säger Lars-Åke Bergman.

Men han har ingen aning om hur den här besparingen ska gå till. Det tycks ingen annan heller ha.

Det enda Lars-Åke Bergman vet med säkerhet är att det inte finns några extra kronor att omfördela nästa år - marginalen är försvinnande liten.

- Vi har lagt en budget för 2007 som inte är speciellt stark. Det krävs inte mycket för att den ska fallera, säger Lars-Åke Bergman.