Ytterligare ett bud på Swedish Meats

Det kan bli en budstrid in i det sista om den svenska slakterikoncernen Swedish Meats. Styrelsen rekommenderar att koncernen säljs till finska HK Ruokatalo - men på tisdagen kom ett nytt bud från HK:s konkurrent Atria.
Törebodabon Monica Didriksson som sitter i Swedish Meats fullmäktige är dock tveksam till Atria-budet. Hon kallar budet fientligt.
- Det är ett sätt att störa processen, säger Monica Didriksson.

Att den olönsamma Swedish Meats-koncernen har varit till salu har varit känt en längre tid och styrelsen har under hösten förhandlat med fyra olika intressenter - förutom de båda finska företagen också danska och tysk-holländska livsmedelsjättar.

För några veckor sedan gjorde dock styrelsen upp med bondeägda och börsnoteraede HK Ruokatalo om ett köp - en affär som fullmäktige i Swedish Meats ska antingen acceptera eller förkasta vid en extrastämma om två veckor.

Men på tisdagen kom alltså ett sista minutenbud från den finska konkurrenten Atria, i Sverige mest känd under varumärkena Lithells och Sibylla.

Buden skiljer sig dock åt - Atria erbjuder på papperet mer pengar för en mindre andel av den svenska köttkoncernen. Men HK Ruokatalos bud innebär att finnarna också tar över Swedish Meats skulder på 1,7 miljarder kronor. Det sägs det inget om i Atria-budet.

- Vi har bara fått ett pressmeddelande och där står inte den biten klar, säger Monica Didriksson.

På onsdagen ska Skaraborgs bönder få besked om köpturerna vid en stämma i Falköping.