Akuten kommer hem till sjuka äldre

Äldre patienter som blir akut sjuka ska kunna få läkarbesök i hemmet. Det är Västra Götalandsregionen som inför hembesök av läkare på försök i Uddevalla under ett år.

Om försöket slår väl ut kan det komma att testas på fler ställen inom regionen.

Tanken är att öka servicen för gamla som fortfarande bor hemma och som genom hembesök själva ska slippa ta sig till vårdcentralen vid akuta sjukdomar.