Trivselsatsningar i Tidaholm ger resultat

Varje år satsar Tidaholms kommun 800 000 kronor på att minska sjukfrånvaron och öka trivseln bland sina anställda.
Nu börjar anställda trivas bättre, men sjukskrivningsstatistiken visar ännu inte på något trendbrott.
– Det kommer, säger kommunchefen Günther Hänhert.

På bara några år fördubblades sjukfrånvaron i Tidaholms kommun och den då nytillträdde kommunchefen Günther Hänhert tyckte att det klagades mycket bland personalen. Det var dags att göra något, tyckte han… 

I det program som kommunen nu jobbat med under några år finns rehabiliteringsutbildning för chefer, friskvårdsföreläsningar för all personal och ett bidrag till varje anställd, pengar som ska användas till att umgås och ha kul arbetskamrater emellan.

– Jag kan se på arbetsmiljöenkäterna att svaren blir mer positiva för varje år. Betygen blir bättre och bättre, säger Günther Hänhert. 

Men när det gäller sjukskrivningsstatistiken så syns ännu inga tydliga förändringar: 

– Vi hade hoppats på en större effekt än vad vi sett hittills, men jag tror inte att vi ska ge upp. Det kommer nog, det är jag helt övertygad om, säger kommunchefen.