Förundersökning mot generalmajoren återupptas

Förundersökningen som handlar om generalmajorens hantering av hemliga papper tas upp på nytt.
Det har överåklagare Gunnar Stetler beslutat.

Stetler anser att chefsåklagare Ulf Forsberg gjorde fel som lade ner förundersökningen med motiveringen att det inte gick att bevisa brott och att det troligen inte skulle göra någon skillnad om man utredde mer.  

Gunnar Stetler tycker att fler förhör bör hållas och att fler saker bör kollas, innan man lägger ner.  

Idag går det inte att säga hur lång tid utredningen kommer att ta men ärendet behandlas med förtur, dels med tanke på Försvarsmakten, dels för att generalmajoren själv snabbt ska få ett besked.  

I mars i år dömdes generalmajoren från Skaraborg av Göta hovrätt till tre månaders fängelse för två fall av misshandel. Det var en sänkning jämfört med tingsrätten och hovrätten tog vid sin bedömning hänsyn till att generalmajoren sannolikt blir av med jobbet.