Källbybo riskerar åtal för spritsmugging efter EU-beslut

Sverige kommer troligen få behålla förbudet för privatpersoner att importera alkohol från utlandet. Generaladvokaten i EU:s domstol anser nämligen att förbudet inte strider mot EU:s regler.
Mikael Hagelin i Källby beställde nio liter vin från utlandet förra våren. Men vinet har han inte sett av, det beslagtogs i tullen och nu riskerar han att åtalas för spritsmuggling.

Mikael Hagelin har tillsammans med ett par hundra andra privatpersoner - med hjälp av internetsajten där de beställt sin alkohol - krävt att tullen skulle lämna tillbaka deras beslagtagna vin, öl eller sprit. Det är med anledning av det som EU:s generaladvokat nu ger sitt utlåtande.

Torsdagens utlåtande från EU-domstolens generaldvokat fastslår att Sverige fortsatt kan ha ett förbud mot privatimport av alkohol via Internet. Nu ska EU-domstolen ska fatta beslut i saken och det behöver nödvändigtvis inte bli så att de kommer att gå kommer på generaladvokatens linje.

Men Mikael Hagelin hyser inte alltför stort hopp.

- Är det beslutat på en så pass hög nivå så är det väl kört, säger Mikael Hagelin som gjorde beställningen av främst två anledningar.

- Dels är det billigare att handla över Internet men vi ville också prova, eftersom det var något vi aldrig gjort.

Han gör nu bedömningen att han kan komma att åtalas för spritsmuggling.

Läs mer på Ekots hemsida: