Högskolan i Skövde vill ha polisutbildning

14 av landets högskolor är med i dragkampen om vem som ska bli bas för den nya polisutbildningen. Högskolan i Skövde är en av kandidaterna och idag presenterade ledningen sitt koncept för regeringsutredaren Agneta Stark.

- Vi fick ett positivt mottagande. Våra starka kort är samarbete med militären och inte minst utbildningen för polisens hundförare i Karlsborg, säger högskolans rektor Leif Larsson.

Tillgången till försvarsmaktens skjutbanor och övningsfält är en viktig del i en framtida polisutbildning liksom Räddningsverkets övningsfält,  men även det faktum att man i Karlsborg redan idag bedriver fortbildning för poliser.

Skövdes koncept är en treårig polisutbildning som leder både till yrkesexamen och en generell examen och inspirationen har hämtats från den norska polisutbildningen. Svagheten i Skövdekonceptet är att man idag saknar den juridiska utbildningskompetens som krävs.

- Det har vi löst genom att Jönköping är starka på det och inte ligger långt ifrån Skövde rent geograftiskt, säger Leif Larsson.