Bråket om Stora Bjurum avgjort i Fastighetsdomstolen

Frågan om vem som ska ha rätt att arrendera Stora Bjurum mellan Falköping och Skara har nu avgjorts. Efter flera år av processer har Fastighetsdomstolen vid Mariestads tingsrätt beslutat att arrendatorn Gösta Magnusson ska bort.

När Stora Bjurum såldes till Georg Sjödahl för två år sedan, så sa den nya ägaren upp arrendet med bröderna Magnusson, som i många år hade arrenderat fastigheten. Fyra av bröderna gick med på detta men den femte, Gösta Magnusson, vägrade. Frågan gick först till Arrendenämnden, som slog fast att Gösta Magnusson inte hade rätt att stanna som arrendator ensam.

Då gick Gösta Magnusson vidare till Fastighetsdomstolen som alltså även den nu har slagit fast att Gösta Magnusson inte har rätt att stanna som arrendator. Enligt domen i Fastighetsdomstolen ska Gösta Magnusson och hans bolag dessutom betala rättegångskostnaderna i målet, på totalt 300.000 kronor. Men det återstår att se om historien slutar här. Gösta Magnusson har nämligen möjlighet att överklaga domen till Göta hovrätt.