Gösta Magnusson tänker överklaga

Gösta Magnusson fortsätter att kämpa för att få vara arrendator på Stora Bjurum utanför Falköping.
Magnusson accepterar inte fastighetsdomstolens dom utan planerar att överklaga till Göta hovrätt.
– Här kommer inte att finnas någon uppgivenhet. Vi kämpar vidare, säger han.

Bråket om vem som har rätt att bruka Stora Bjurum har pågått i många år. Arrendatorn Gösta Magnusson stred länge mot dödsboet efter den förre fastighetsägaren Mats Hultgren, men sen 2003 är motparten den nuvarande ägaren Georg Sjödal. Gösta Magnusson strider dessutom mot sig sina fyra bröder i en arrendetvist. Bröderna brukade tidigare gården tillsammans med Gösta Magnusson.

Det var arrendenämnden som först prövade om Gösta Magnusson hade rätt att själv bruka Stora Bjurum. Nämnden slog fast att han inte hade det. Magnusson gick då vidare till fastighetsdomstolen som gjorde samma bedömning.
Enligt domen i fastighetsdomstolen ska Gösta Magnusson och hans bolag dessutom betala rättegångskostnaderna i målet på totalt 300 000 kronor.

Trätan har tagit mycket tid och kraft, varit ekonomiskt kostsam och lett till svåra personliga motsättningar. Ändå tycker Gösta Magnusson att det är värt att fortsätta tvisten i hovrätten.

– Ja, det kommer det att vara. Dels har man ett ansvar för sig själv, sin familj och för vad som är rätt och riktigt, dels har vi ungefär 16 anställda som räknar med att vi ska klara av det här.