HIV-fallen i Västra Götaland ökar

Medvetenheten om HIV och aids har minskat oroväckande mycket bland svenskarna. Det säger smittskyddsläkare Karin Stenqvist i samband med Internationella Aidsdagen den 1 december.

I Västra Götaland finns 480 personer som är HIV-positiva, och hittills i år har drygt 50 nya fall av smittade personer upptäckts. Det är en liten ökning jämfört med förra året, berättar Karin Stenqvist.

- Troligen är det för att vi upptäcker fler fall vid hälsoundersökningar av invandrare. Det har tidigare inte fungerat med hälsoundersökningar, bara hälften av de asylsökande har undersökts. Nu har det ökat till 80 procent, säger hon.

Den största gruppen av HIV-smittade är idag nyanlända invandrare som smittats i hemlandet.

- Nästa grupp är män som har sex med män, oftast smittade i Sverige. Sedan har vi alltid några fall av svenskar som smittats utomlands, och några som smittas hemma, hetrosexuellt.

Och idag är heterosexuella den dominerade gruppen bland de smittade, enligt Karin Stenqvist.

Medvetenheten är låg i Sverige om HIV, trots att sjukdomen ökar kraftigt globalt.

- Tyvärr negligerar man risken, och det ser vi genom att klamydiasiffrorna fortsätter att öka, säger Karin Stenqvist.