Fackförbund kräver 200 000 för felaktigt avsked på behandlingshem

Ett behandlingshem i västra Skaraborg stäms inför Arbetsdomstolen efter att ha avskedat en anställd tidigare i år. Det är fackförbundet SKTF som menar att avskedet var felaktigt och kräver nu ett skadestånd på 200 000 kronor.

Behandlingsassistenten från västra Skaraborg mötte en anhörig till en av klienterna på det behandlingshem där han då jobbade. Och det är samtalet dem emellan som är upprinnelsen till avskedet, och som senare ledde fram till att fackförbundet SKTF valt att driva fallet vidare.

- Jag hamnade i en väldigt speciell situation där jag möter en klient som jag känner sedan tidigare, och väljer att säga hej, berättar behandlingsassistenten.

Assistentens misstag att säga hej uppfattades som en provokation av den andre mannen. Han ville veta varför han hejade, och situationen blev hotfull.

Strax därpå finns nämligen ett helt gäng runt de båda. Eftersom behandlingsassistenten kände till mannens historia så blev han rädd och ansåg sig inte ha någon chans att vända ryggen till och gå därifrån. Han kände sig tvingad att fortsätta prata, och det samtalet innebar enligt arbetsgivaren att sekretesskyddade uppgifter kom ut.

Frågan är om detta räcker som avskedsgrund. SKTF menar att det inte gör det, och man anser att det finns ett värde i att få saken prövad.

Själv är mannen besviken över den väg som behandlingshemmet valde.

- Jag hade förväntat mig mer ett samtal på ett annat sätt. Men en spark i ändan direkt, omedelbart. Det var väl inte vad jag hade väntat mig.

Trots förhandlingar både lokalt och centralt har parterna inte lyckats komma överens och nu stäms alltså behandlingshemmet och krävs på ett skadestånd om 120 000 kronor och knappt 80 000 kronor i utebliven lön.

- Det blir ju en process i AD som ligger till grund för andra behandlingshem i kanske samma situationer. Jag förmodar att jag inte är den ende som varit i den här situaitonen, säger behandlingsassistenten.