Mediejukebox för böcker i mp3-format

Utlåningen av böcker i mp3-format på stadsbiblioteket i Skövde ser ut att kunna fortsätta.
Nu är det klar att biblioteket från och med januari kommer att erbjuda låntagarna att använda en så kallad mediejukebox.

Skövde stadsbibliotek var först i landet med att låna ut böcker i Mp3-format.
Men mp3-bokens framtid har varit osäker eftersom samarbetet med bokförlagen gått trögt. Bokförlagen har varit ovilliga att lämna ut sina titlar i mp3-formatet eftersom de är oroliga för olaglig fildelning.

Mediejukeboxen ska medföra högre säkerhet vid utlåning, vilket kan göra bokförlagen mer villiga att släppa sina titlar i mp3-format.

Det skriver Skövde nyheter.