Övningsstad byggd för strid i bebyggelse

Skövde garnisons nya anläggning, kulisstaden för övning av strid i bebyggelse har nu tagits i bruk.
Ett litet samhälle med huskulisser och kompletta hus ska hjälpa soldaterna att förbereda sig för insatser i konflikthärdar i världen.

Framtidens svenska försvar kommer att vara en del av den globala säkerhetpolitiken.
Styrkor på kanske 1 500 man, så kallade battlegroups, kan komma att skickas ut för att lugna en konflikt i Europas närområde.

Det kan handla om insatser mot demonstrationer, väpnade grupper eller för att undsätta skadade eller civila. Och i allmänhet är det då i bebyggda områden som styrkorna verkar. 

Då gäller det att soldaterna är väl tränade för uppgiften och har tillgång till en egen övningsstad, menar Bengt Alexandersson, som är brigadchef på P4.
- Vi fokuserar på MOUT-konceptet; Military Operations in Urban Terrain, säger han. 

P4:s nya anläggning har en kilometer huskulisser och några kompletta hus, inredda som bland annat butiker, bank och kontor.

Major Anders Gidlund, som lett projektet, förklarar svårigheten med militära insatser i bebygggelse, där det finns civil befolkning.
- Den motståndare man strider mot kan komma upp underifrån, alltså från avloppsnät, han kan komma från sidan, från bebyggelse och även ovanifrån, från höghus eller motsvarande, säger han.