JO-kritik mot isolering på fängelserna

Justiteombudsmannen, JO, larmar nu om att intagna på landets högst säkerthetsklassade fängelser får sitta alldeles för länge på isoleringsavdelning.
JO har inspekterat kriminalvårdsantalterna Tidaholm, Hall, Kumla och Norrtälje och konstaterar att ett stort antal intagna varit placerade i avskildhet under långa tider, i ett par fall i mer än ett år.

Anledningen till de långa perioderna i isolering är plastbristen i fängelserna anser JO, som menar att det ur humanitär synpunkt inte är acceptabelt att hålla en intagen placerad i avskildhet på grund av platsbrist.

JO ska överlämna sina synpunkter till regeringen och riksdagens justitieutskott.