Allmänheten tycker till om Sydlänken

Svenska Kraftnäts planer på att bygga ut stamnätet för el och eventuellt dra den planerade Sydlänken genom Skaraborg har väckt protester. Om en månad går remisstiden för Sydlänkens förstudie ut, och fram tills dess kan allmänheten lämna sina synpunkter.

Anita Jacobsson bor i Värsås utanför Skövde och är en av dem som ska protestera.
- Det tänker jag definitivt göra, för det här kan beröra mig mycket, säger Anita Jacobsson.

Med några enkla klick på datorn kan Anita Jacobsson och andra berörda grannar skicka in sin åsikt till Svenska Kraftnät. Och det är framför allt valet av teknik som bekymrar Anita Jacobsson.

- Det allra bästa vore om de grävde ner ledningarna i marken, menar hon, och det är en åsikt som frekvent kommit fram på flertalet möten som tidigare hållits runt om i Skaraborg. Anita Jacobson tycker att fler också borde ta tillfället i akt att säga vad de tycker till Svenska Kraftnät innan remisstiden går ut.

Anita Jacobson tycker att fler också borde ta tillfället i akt att säga vad de tycker till Svenska Kraftnät innan remisstiden går ut:

- Ju fler vi är, desto bättre. Då får vi mer att säga till om.