Många polisanmäler via Internet

Polisens nya satning på att ta emot polisanmälningar via Internet har gett bra resultat.
Tjänsten har bara funnits i två månader men redan nu kan chefen på polisens kontaktcenter - Ronald Krantz - konstatera att var tionde anmälan i Västra Götaland kommer via Internet istället för via telefon.

För två månader sedan startade polisen tjänsten som gör det möjligt att göra anmälningar via datorn, och anmälningarna har stadigt ökat. Det som man kan göra anmälningar kring är exempelvis stöld och förlust anmälningar.

Ronald Krantz och hans kollegor på polisens kontaktcenter tar emot cirka 300 anmälningar varje dag via telefon och cirka 35 till 40 via Internet. Men polisen spår att Internetandelen kommer att fördubblas.

Samtidigt poängterar polisen att Internet inte ska användas om brottet är av grövre art och är akut.