Stark konjunkturuppgång i Västsverige

Det ekonomiska läget för företagen i Västsverige är det bästa på flera år.
Såhär stark har inte konjukturen varit sedan toppnoteringen hösten 2000.

Företagen i Västsverige tycker att det går bra för dem. De flesta branscher tror också att det kommer att gå ännu bättre en tid framöver.

Skaraborg har gjort en uppryckning och börjar nu närma sig Stor-Göteborg i konjunktur.  

Detta visar den senaste konjunkturbarometern, där drygt 1000 företag fått svara på frågor om sitt ekonomiska läge.

Barometern visar också att man för första gången på många år kan se att det starka ekonimiska läget lett till fler jobb.

Sedan i våras har 40 procent av företagen i Västsverige ökat sin personal, medan 20 procent har minskat antalet anställda.

Det är också fler som tänker anställa än som tänker säga upp framöver. 31 procent av företagen planerar att öka personalstyrkan och 17 procent att minska.

De största ökningarna väntas inom byggsektorn, uppdragsverksamhet samt detaljhandeln.