Värdepappersfall kan ge färre vänerlaxar

Det sjunkande värdet på värdepapper kan göra att det blir färre laxar i Vänern. Laxfond Vänern, som årligen sätter ut 70 000 laxyngel i sjön, får inte ekonomin att gå ihop.
Laxfond Vänern har närmare 22 miljoner kronor placerade i olika värdepapper, som ränteavkastande papper och aktier. Men avkastningen på värdepapperen har bara blivit lägre och lägre de senaste åren eftersom räntan är så låg och börsen fallit. Nu hoppas Laxfond Vänerns VD, Bo Thorsenius, att en allmän fiskevårdsavgift införs. Alla som fiskar ska då betala 200 kronor per år, vilket skulle bidra med mer pengar till att sätta ut lax i Vänern. Det rapporterar SR Väst i dag.