Falköpings kommunalråd lovar extrapengar till äldrevården

Äldreomsorgen i Falköping får åtta miljoner kronor extra nästa år, men bland äldreomsorgspersonalen märks inget jubel över de extra anslagen. Tvärtom är oron stor att tillskottet ska ”ätas upp” av de nya arbetstidsregler som EU bestämt och som ska börja gälla från årsskiftet.
Kommunalrådet Ulf Eriksson lovar dock att det inte ska hända. 

- Vi vet ju inte vad just vårt boende får ta del av och redan behöver vi anställa tre extra för att klara av att göra ett lagligt schema nästa år, säger Elisabeth Lithén på äldreboendet i Gamla Stan i Falköping.

De politiska blocken i Falköping käbblar just nu om vems budget man egentligen beslutat om. Oavsett hur det käbblet slutar är en sak säker: Äldreomsorgen får åtta miljoner kronor mer nästa år. Åtta miljoner kan översättas till cirka 20 nya tjänster totalt sett, men vad det betyder per vårdenhet är osäkert.

Vid årsskiftet ska dessutom EU:s nya arbetstidsregler gälla. Då måste anställda ha elva timmars dygnsvila, och då krävs nyanställningar för att uppfylla lagen. Nu finns en rädsla att de åtta miljonerna går åt till att klara av att göra ett schema som uppfyller lagen. I så fall urholkas den personalförstärkning som de åtta miljonerna var tänkta att göra.

- Lite tillskott blir det ju men frågan är om det blir alls i den omfattning som vi behöver, undrar Margareta Andersson som är enhetschef på äldreboendet i Gamla Stan.

Kommunalrådet i Falköping Ulf Eriksson säger till Sveriges Radio Skaraborg att extrapengarna till äldreomsorgen inte bara ska gå till att få ihop scheman för att klara de nya EU-reglerna.

Ulf Eriksson håller med om att den risken finns att extrapengarna äts upp av de nya arbetstidsreglerna, men han säger att det i så fall ska skjutas till ytterligare pengar så att det blir en verklig förstärkning av äldrevården.