Forskare på SLU råder nötköttsbönder att satsa allt eller inget

Den svenska produktionen av nötkött har minskat kraftigt på senare år, som en följd av att det är svårt att få lönsamhet för köttbönderna.
Men det går att vända utvecklingen, menar forskaren Karl-Ivar Kumm på Sveriges Lantbruksuniversitet i Skara.

Svenskarna äter allt mer nötkött - samtidigt som det produceras allt mindre svenskt nötkött. Följden av det är att över 50 procent av allt nötkött som säljs i Sverige kommer från andra länder.

Forskaren Karl-Ivar Kumm tror att det finns förutsättningar för att vända trenden. De svenska köttbönderna kan ta tillbaka marknaden, men då krävs det att de bestämmer sig för att antingen köra en snålvariant med låga produktionskostnader, eller bygga ut och satsa riktigt mycket.