Kritik mot hotellplaner i Skövde

Företrädare för sex stycken hotell i Skövde är kritiska till planerna på att bygga hotell invid Arenan.
I ett brev till Skövde kommun skriver de att kommunen vill bygga ett nytt hotell utan att ta hänsyn till att sex av tio befintliga hotellrum i staden står tomma.

Hotellföreträdarna vill hellre se kommunen satsar på till exempel flygplatsen, fler parkeringsplatser, handeln och fler tomter att bygga på.