Nu ska Vätterns vatten skyddas

Kommunerna runt Vättern försöker just nu enas om gemensamma skyddsföreskrifter för sjön som dricksvattentäkt. I dag finns det inga föreskrifter för att skydda Vättern som dricksvattentäkt, vilket är ett krav från EU.

Bland annat ska kommunerna inventera de hot som finns mot dricksvattnet i Vättern. 

Av Skaraborgs kommuner är det Skara, Skövde, Falköping och Hjo som tar sitt dricksvatten från Vättern.