Skrotpremien påväg att skrotas

Det så kallade skrotbilspremien kan vara på väg att försvinna. I en lagrådremiss föreslås istället att de som tillverkar bilarna ska ta sitt ansvar för att de återvinns. Men Lars Alm på stiftelsen Håll Sverige Rent tror att en indragen skrotpremie kan leda till att fler skrotbilar lämnas i naturen.

- Har man inte tillräckligt många insamlingsställen kommer folk att dumpa bilarna i naturen, säger Lars Alm.

- Vem kommer vilja bogsera en bil i 10 mil utan att få något för det.

I nuläget kan man i Skaraborg få mellan 700 och 2100 kronor för sin gamla bil beroende på årsmodell och vilken skrotfirma man väljer. Men efter 1 juni ska istället producentansvar gälla, vilket innebär att den som tillverkat bilen har ansvar för att bilen återvinns.

- Hittar man inte rätt insamlingsmetoder blir det problem, befarar Lars Alm.