Bråk om rätten till skolskjuts i Götene

En sträcka på fyra meter har orsakat bråk mellan föräldrarna till elever på Ljungsbackenskolan i Götene och kommunen. Enligt kommunen är avståndet till skolskjutsen fyra meter för kort för att eleverna ska få rätt till skolskjuts.
Reglerna säger att om barnen har mer än två kilometer från hemmet till skolan så är de berättigade till skolskjuts. När kommunen mätte sträckan mellan Västergatan och Ljungsbackenskolan blev resultatet 1 996 meter. Barnen var alltså inte berättigade till skolskjuts på av att sträckan var fyra meter för kort. Föräldrarnas egen mätning visar dock att barnens väg till skolan är mer än två kilometer. Därför bör minst femton barn få rätt till skolskjuts. Deras mätning ska nu redovisas för politikerna i barn- och ungdomsnämnden, skriver Nya Lidköpings-Tidningen.