Vårdfacket kräver risktillägg i ambulanser

Vårdförbundet vid Kärnsjukhuset i Skövde kräver, att arbetsgivaren ska betala risktillägg för sjuksköterskor som följer med patienter vid akuta ambulanstransporter. Motiveringen är att sjuksköterskor inte är vana vid arbete i ambulanser.
Vårdförbundets ordförande på KSS säger till Skaraborgs Allehanda i dag, att facket begärt förhandling om risktillägg. Enligt vårdfacket har sjuksköterskorna inte heller möjlighet att använda säkerhetsbälte, vilket är en säkerhetsrisk. I Kalmar Läns Landsting har sköterskorna ett tillägg på 600 kronor per gång när de följer med i ambulanserna.