Just nu

Deltid ska bli heltid i Lidköping

Lidköpings kommun tar nu krafttag för att kunna erbjuda heltidsanställning till alla kommunanställda som önskar det. Under hela nästa år ska möjligheten undersökas.
Målet är att fast personal ska ha en heltidsanställning i grunden, men själva kunna anpassa anställningsgraden efter vad som passar dem bäst.

Heltidsarbete ska vara en rättighet och deltidsarbete ska vara en möjlighet, det är så kommunen tänker. Det handlar bland annat om jämställdhet, menar Stellan Pettersson som är personalsekreterare inom vård och omsorg i Lidköping.

I till exempel vården, där majoriteten av personalen är kvinnor, skulle många med deltider vilja jobba mer än de gör i dag om de fick chansen, säger han.

Och nu vill kommunen ta reda på om detta går att erbjuda. Liknande heltidsprojekt har redan genomförts i Piteå, där intresset för att jobba utifrån en heltid varit stort bland personalen. Men övergångsperioden har inte varit helt smärtfri. Runt fem miljoner kronor extra har det kostat Piteå och Lidköping kan också vänta sig ökade kostnader den första tiden menar Stellan Pettersson.

- Vi får presentera en prislapp, sedan få politikerna fatta beslut utifrån det.

Projektet skulle också föra med sig viktiga fördelar för kommunen.

- Det ska bli enklare att rekrytera, och det är ett stort mål vi har med tanke på pensionsavgångar, säger Stellan Pettersson.

Bra initiativ och efterlängtat av många i personalen, men frågan är hur heltidserbjudandet fungerar i praktiken. Det funderar undersköterskorna Helena Johansson och Christina Ullström över.

- Alla kan ju inte jobba 100 procent inne på en avdelning, utan då måste vi ju ambullera den tid som blir över, säger de.

I den deltidstäta vården finns intresset bland personalen att utöka sin arbetstid tror Helena Johansson och Christina Ullström. Men frågan är hur många som ändå kommer att tacka ja när det innebär att de måste flytta mellan avdelningar eller arbetsplatser för att få ihop sin tjänst på 100 procent.

- Ska man täcka upp i hela kommunen kan det bli lite körigt, säger Helena Johansson och Christina Ullström.

Men heltidsprojektet i Lidköping har redan så att säga ”tjuvstartat” lite. De underskötersketjänster som ska tillsättas på äldreboendet Östhagas nya demensavdelning är ”heltidstjänster eller efter önskemål”, som det uttrycks i jobbannonsen.

Av intresset att döma kan heltidsprojektet ha goda förutsättningar för att lyckas, menar Stellan Pettersson.

- Det är över 200 sökande. Även om projektet inte är sjösatt än ger detta ändå en möjlighet att se är det så här vi kan jobba, säger han.